اختراع مبتلا شدن آلزایمر آمریکایی بیماری

اختراع: مبتلا شدن آلزایمر آمریکایی بیماری پروتئین آلزایمر کلیدی آلزایمر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی FATF هیچ کشوری را موظف نمی کنداطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد / دستیار وزیرخارجه

روزنامه کشور عزیزمان ایران در مقدمه مصاحبه خود با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران اطراف FAFT نوشت:موافقان و مخالفان پیوستن کشور عزیزمان ای

FATF هیچ کشوری را موظف نمی کنداطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد / دستیار وزیرخارجه

دستیار وزیرخارجه:FATF هیچ کشوری را موظف نمی کنداطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد

عبارات مهم : ایران

روزنامه کشور عزیزمان ایران در مقدمه مصاحبه خود با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران اطراف FAFT نوشت:موافقان و مخالفان پیوستن کشور عزیزمان ایران به گروه خاص اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای متفاوت دنیا بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند که کمی آن طرف تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین المللی را جهت بازگرداندن نام کشور عزیزمان ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده اند.

FATF هیچ کشوری را موظف نمی کنداطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد / دستیار وزیرخارجه

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

آیا ممکن است در نتیجه همکاری کشور عزیزمان ایران در اجرای استانداردهای «اف ای تی اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

«FATF» نهادی است که با همکاری دولت ها استانداردسازی می کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می کند. یعنی این طور نیست که یک مرجع بین المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت ها باید این عملیات ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می نشینند و استاندارد تعیین می کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می شود.

روزنامه کشور عزیزمان ایران در مقدمه مصاحبه خود با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران اطراف FAFT نوشت:موافقان و مخالفان پیوستن کشور عزیزمان ای

همچنین مکانیسم های متفاوت ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و نشانه اطمینان از برخورد با کاستی ها و اصلاح اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور هست. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می دانم همه نهادهای داخلی درگیر در عنوان به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه ای نداشته باشند.

برخی مواردی که منتقدان به طور مشخص اشاره می کنند، این است که می گویند در نتیجه پیوستن کشور عزیزمان ایران به«FATF»، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه خاص قرار می گیرد و آنها می توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً بعضی از کشورهای غربی، یک شرکت مقاومت را گروه تروریستی می دانند و می گویند اگر کشور عزیزمان ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و نظر ماست، به این توصیه چه پاسخی می دهید؟

هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی دهد. اصولاً «FATF» ساختاری جهت دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می شود. در این توافق ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است.

FATF هیچ کشوری را موظف نمی کنداطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد / دستیار وزیرخارجه

در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. عنوان تروریسم همچنین یک عنوان آکادمیک است و عنصرهای تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم هست. هر کشوری جهت خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می کند و جهت نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت می باشد. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری ندارد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران در مقدمه مصاحبه خود با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران اطراف FAFT نوشت:موافقان و مخالفان پیوستن کشور عزیزمان ای

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | کشورها | ایرانی | اطلاعات | تروریسم | اطلاعات | استاندارد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz